• #12 The Ground plays 1
  • #12 The Ground plays 2
  • #12 The Ground plays 3
  • #12 The Ground plays 4

PROJECT: The Ground Plays LOCATIE: Beijum, Groningen, Nederland OPDRACHTGEVER: Richard Krajicek Foundation & Architectuur Lokaal  STATUS: Afgerond Juli 2012  IN SAMENWERKING MET: EMA-Edoardo Mentegazzi Architect 

HET IDEE/ CONCEPT: “The Ground Plays” is een activerend platform in de vorm van verschillende gekleurde pleinen die plaats bieden aan eigentijdse manier van bewegen, spelen, sporten en socialiseren. “The Ground Plays” is een toegankelijke plek voor iedereen. Het nodigt uit en daagt uit, om bewust te kiezen voor een activiteit, waardoor identiteit ontwikkeld en versterkt wordt. “The Ground Plays” gaat duurzame interactieve relaties aan met de directe omgeving. Samengevat: “The Ground Plays” bevordert gezondheid op alle niveaus voor iedereen op diverse manieren. Het bevordert tevens intergenerationele ontmoetingen, waardoor sociale onderlinge samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de wijk ontstaat.

FILOSOFIE: “The Ground Plays” komt voort uit de benaming van de prijsvraag; ‘Duurzame Playgrounds’. We keren het woord om, zodat “the ground plays” ontstaat.

De letterlijke betekenis is: “de grond speelt” en het gaat uit van het duurzame idee dat de grond het kind stimuleert om weer actief te gaan spelen. Doordat de grond het kind steeds op een andere manier uitdaagt om allerlei lichamelijke activiteiten te ontplooien. Dit is onze visie op bewegen.

PROGRAMMA: Het onderzoek “Public Playground”1 van Bekkering Adams Architecten, gaat uit van verschillende behoeftes bij verschillende leeftijdsgroepen. De conclusie is dat kinderen qua manier van spelen en bewegen in te delen zijn in verschillende leeftijdsgroepen. Door hen elk hun eigen plek te geven, wordt voorkomen dat oudere kinderen, jongere kinderen hun speelplek afpakken. Het plein word dus ingedeeld in verschillende ‘activiteitenzones’.