#02 Overgangen blz 1

PROJECT: Onder overgangen tussen publiek en privé OPLEIDING: TU Delft, faculteit Architectuur, afstudeerrichting Dwelling STATUS: Succesvol afgerond dec. 2009. DOCENTEN: ir. Birgit Jürgenhake & ir. Jasper van Zwol. IN SAMENWERKING MET: ir. Roy Noordermeer en ir. Jako Verhage 

De overgang van publiek naar privé is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen van woningen. Om een goede start te maken met het afstuderen en het ontwerpen van een woonwijk in Berlijn, onderzochten we de route van de straat naar de voordeur van de woning, in woongebouwen in een stedelijke context.

De insteek van het onderzoek richtte zich op het gebruik van collectieve ruimtes in woongebouwen, die onderdeel zijn van de route van publiek naar privé. Met name de ruimtes die groter zijn ontworpen dan strikt noodzakelijk voor het verkeer van en naar de woning, waren onderdeel van dit onderzoek. Dit, omdat hier meer intensieve contacten tussen bewoners mogelijk zijn. Echter, dit gebeurt niet altijd.

“Op welke manier en in welke mate kan architectuur het ruimtegebruik van collectieve ruimtes in woongebouwen beïnvloeden?” Om hier achter te komen hebben we negen woongebouwen geselecteerd met grote collectieve ruimtes waar eventueel contact tussen buurtbewoners mogelijk zou moeten zijn. Van alle negen gebouwen is aan de bewoners gevraagd hoe zij hun collectieve ruimtes gebruiken, zodat we een  architectonische oorzaak voor dit gebruik konden achterhalen. De informatie uit het onderzoek heeft het verdere afstudeerontwerp in grote mate beïnvloed.

De gemeentewerker met zijn bladblazer staat voor de architectuur en de blaadjes voor de gebruiker. De meeste blaadjes laten zich wel sturen, maar er zijn altijd blaadjes die een andere kant op vliegen.