#09 Ontluiken blz 1

PROJECT: Translucente luiken als filter tussen publiek en privé LOCATIE: Hyacinthstraat, Groningen OPDRACHTGEVER: ARM-Architect Rutger Meijer STATUS: Succesvol afgerond dec. 2010.

De bewoner bepaalt zelf de grens tussen binnen en buiten, tussen publiek en privé. De zestien vurenhouten frames zijn samengesteld als boerenluiken. Het noppenfolie vindt hier een ongebruikelijke toepassing. De luiken in gesloten toestand zorgen voor privacy zonder totaal van het buiten te zijn afgesloten. Ze vormen een filter tussen binnen en buiten. De luiken met noppenfolie tonen licht, schaduw, kleur van de dag, sfeer, wazige vormen en bewegingen en zorgen op deze manier voor een poëtische dromerige weergave van de werkelijkheid van het buitengebied.

Het woord “ont-luiken” geeft weer dat het hier niet gaat om het ontwerpen van een nieuw soort luiken, maar om de rol die ze vervullen als filter tussen de woning en het buitengebied. De verschillende mogelijkheden van de luiken laten het vrij aan de bewoner om zich te tonen, dan wel om zich te verbergen. Het noppenfolie heeft een positief effect op de isolatiewaarde van de woning. Het grote voordeel ten opzichte van reguliere raambekleding zoals gordijnen, jaloezieën of vitrage is, dat met twee rijen luiken boven elkaar, opstellingen kunnen worden gemaakt die met reguliere raambekleding niet te realiseren zijn.