• #17 Bestaande situatie
  • #17 conceptuele massastudie
  •  

PROJECT: Herbestemming Meergeneratie woongebouw  LOCATIE: Paterswoldseweg, Groningen  IN SAMENWERKING MET: ir. Peter Oterdoom, vrijwilligers Stichting Klimaatneutraal Bouwen Groningen  STATUS: schetsontwerp/ haalbaarheidsstudie  OPLEVERING: niet gerealiseerd 

Het concept.De herbestemming van een kantoorpand uit de jaren 70 van de vorige eeuw met energie-label G-, tot een meergeneratie-woon-werkgebouw met energie label A++. Duurzaamheid is meer dan een lage energierekening alleen. Duurzaamheid heeft altijd een sociale- en een technische component.

Sociale duurzaamheid. Door het mengen van verschillende functies als wonen, werken aan huis, zorg, middenstand en horeca ontstaat een levendige wijkeconomie. Dit biedt verschillende voordelen. De belangrijkste is dat het mengen van wonen en werken de leefbaarheid en de levendigheid in de wijk vergroot. ( bron: www.forumwijkeconomie.nl/ wp-content/uploads/10-Functiemenging.pdf) Een logisch gevolg van functiemenging, is het mengen van verschillende generaties. Dit heeft op termijn vele voordelen: De oudere helpt de jongere met huiswerk. De jongere doet een boodschap voor de oudere. De oudere past op de kinderen van een jong gezin. Etc etc. Zo worden er gunstige voorwaarden geschapen voor een woon-werk milieu waar iedereen zijn of haar plek en functie heeft. Iedereen heeft zijn nut en voelt zich dus nuttig. Het stimuleert zelfredzaamheid op microniveau en is daardoor de voedingsbodem voor een duurzame samenleving.

Technische duurzaamheid. Gebruik de kracht van de zon voor een optimaal binnenklimaat en een maximale reductie van de energiekosten. Een glazen tweede huid façade creëert een bufferruimte tussen de verwarmde binnenruimte en de buitenlucht. De zon warmt de lucht in de bufferruimte op. Deze warmte wordt direct gebruikt in de woningen. De overtollige (zomer) warmte wordt afgevangen en opgeslagen in een waterbuffer onder de grond. Als er een grotere warmtevraag ontstaat in de winter, dan wordt de warmte uit de grond gebruikt voor de verwarming van de woningen.

Programma. Vanaf het straat niveau tot en met de tweede verdieping is er plek voor allerhande commerciële -en zorgfuncties. De aard van deze functies wordt nog nader bepaald door marktwerking en de behoefte van de buurt. Vanaf de derde verdieping komen woningtypologieën gericht op drie generatiegroepen. We onderscheiden hier ouderen (vanaf 55 jaar), gezinnen (30-55 jaar) en jongeren (tot 30 jaar). Sommige woningen krijgen de mogelijkheid tot werken aan huis, andere woningen krijgen een gedeelde werkruimte op de verdieping. Zo word het wonen-werken gestimuleerd. De glazen bufferruimte gaat werken als een collectieve tuin. Het onderhoud zal door bewoners worden gedaan in ruil voor een vergoeding. De vergoeding zal door de Vereniging van Eigenaars worden betaald. De planten in deze tuin zorgen voor een gezond een comfortabel binnenklimaat. De glazen bufferruimte begint op de eerste verdieping met een collectieve/ semi openbare binnenstraat. Hier is een fysieke relatie met de commerciële functies binnen het bouwblok. Men kan er komen om te ontbijten, lunchen of dineren. Het houden van periodieke markten of evenementen behoort ook tot de mogelijkheden. Door het multifunctionele karakter, draagt deze ruimte bij in termen van leefbaarheid en duurzaamheid. Aan de Witte de Withstraat worden woon-werk herenhuizen voorgesteld. Deze zijn geschikt voor het hogere segment. Deze woning bevatten een eigen toegang voor zowel privé als zakelijk en aan de achterzijde hebben deze woningen een directe relatie met de collectieve en overdekte binnenstraat. Het groene dorp voor nieuw stedelijk nabuurschap! Het groene dorp voor duurzaamheid met inhoud! Het groene dorp, een plek om te wonen… Het groene dorp, een plek om te werken… Het groene dorp, de stad komt er tot leven en wordt weer vitaal!