• #07 Grand Café blz.1
  • #07 Grand Café blz.2

PROJECT: Ontwerp Grand Café / Stadsvilla’s  LOCATIE: Binnenrotte, Rotterdam  OPLEIDING: TU Delft, faculteit Architectuur, studio Tools for Design STATUS: Succesvol afgerond juli 2009 DOCENT: ir. Peter Luthi

De Binnenrotte in Rotterdam is een plek waar twee keer per week markt wordt gehouden. De rest van de tijd is het een leeg plein met een schaal waar men zich verloren voelt. Om een menselijke maat in deze stedelijke ruimte te brengen, stelt dit plan een bebouwing voor ter hoogte van de Meent (een drukke winkelstraat haaks op de Binnenrotte).

Het programma vraagt om woningen en een grand café. Studies ter plaatse en middels schaalmodellen, kwamen uit op een steden-bouwkundige opzet, die voorzag in een woontoren en een stadsvilla. De woontoren, in schaal groter dan de overige bebouwing, zorgt voor de schaal- verkleining van het immense plein. De stadsvilla sluit aan op de stad qua maat en programma. In de plint is namenlijk een Grand Café gevestigd.

De bouwblokken zijn op zo’n manier gepositioneerd, dat er verschillende stadsruimten met verschillende identiteiten ontstaan.

Gevelmaterialen en vlakverdelingen zijn afgeleid uit de direkte omgeving. Klassieke stedelijke architectonische elementen, als onder andere arcades en verbijzonderingen van straathoeken, zijn ingezet om op een ingetogen, doch eigen, manier aansluiting te vinden bij de stedelijke context. 

Het Grand Café kwam tot stand na het analyseren van bestaande Grand Café’s. Het ontwerp bevat een “Café” gedeelte en een “Diner” gedeelte. Het Grand Café strekt zich uit over twee verdiepingen die onderling contact hebben middels vides en een grote trap. Het idee achter het ontwerp is om een continue ruimte te creëren met daarin gelegen, verschillende plekken als een bar, een loungehoek, een leestafel en een restaurant.