Hier vindt u de algemene voorwaarden waar ARM architecten & adviseurs mee werkt.  De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). In de DNR2011 zijn voorwaarden opgenomen om zaken met externe adviseurs en ingenieurs te regelen.

Alle werkzaamheden, verricht door ARM architecten & adviseurs,  worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de De Nieuwe Regeling 2011 rechtsverhouding consument – architect, ingenieur en adviseur.

Klik hier om De Nieuwe Regeling 2011 te downloaden.